ขอใจเธอแลกเบอร์โทร

ขอขอบคุณข้อมูลจากยูทูป

ที่มาhttp://www.youtube.com/watch?v=CKDwsFbq1_c

คลิปประวัติวันฮาโลวีน

ยาลดความอ้วน

35 วิธีการกินอาหารเพื่อลดความอ้วน

  1. หลังการตื่นนอนควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 1 แก้ว เพราะการดื่มน้ำหลังจากการตื่นนอนอย่างน้อย 1 แก้ว จะทำให้ร่างกายของเราสดชื่นขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งยังช่วยให้ระบบการขับถ่ายของเสียของร่างกายเท่างานได้ง่ายยิ่งขึ้น
  2. ทานดาร์กช็อกโกแลต ซึ่งจะต้องเป็นดาร์กช็อกโกแลตเท่านั้น เพราะในดาร์กช็อกโกแลตจะมีสารแอนตี้ออกซิเดนท์ที่เป็นประโยชน์มากในหมู่สาวๆ
  3. ลดการดื่มกาแฟ ชา และครีมเทียม
  4. จดบันทึกประจำวัน เพื่อเป็นสิ่งเตือนให้คุณควบคุมพฤติกรรมและยับยั้งการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์
  5. ชั่งน้ำหนักอาทิตย์ละ 1 ครั้ง  เพราะถ้าหากคุณลดไม่ได้อย่างที่หวังไว้คุณอาจจะเครียดเผล่า ทางที่ดีคือ การชั่งน้ำหนักและสำรวจร่างกายของตัวเองเพียงอาทิตย์ละ 1 ครั้งก็เพียงพอ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก วีกิพีเดีย

ที่มาhttp://www.shape.in.th/680

ประวัติหนังตลุงอินโดนีเซีย

 

ความเป็นมาของวายัง
นักวิชาการมีความเห็นแตกต่างกัน3แนวทางคือ
กลุ่มแรก ยืนยันว่าวายังเป็นศิลปะการแสดงของท้องถิ่นชวามาแต่โบราณ มีกำเนิดบนเกาะชวาเนื่องมาจากประเพณีของคนท้องถิ่นซึ่งนับถือสิ่งศักด์สิทธิ์และบูชาบรรพบุรุษนั่นเอง หลักฐานที่ใช้สนับสนุนของกลุ่มนี้มีหลายประการ กล่าวคือ ภาษาและคำศัพท์เฉพาะทางเทคนิคการแสดงเป็นภาษาชวาโบราณ ประเพณีการชมละครวายังที่เก่าแก่ยังคงเห็นปฏิบัติกันอยู่ทั่วไป กล่าวคือ บริเวณที่นั่งของผู้ชมฝ่ายชายอยู่คนละด้านของฝ่ายหญิง ผู้ชมฝ่ายชายนิยมนั่งด้านเดียวกับผู้เชิดหนังเพราะเป็นด้านที่ชมการแสดงได้สนุกกว่าด้านที่เห็นเงา ฝ่ายหญิงถูกกำหนดที่นั่งให้อยู่ด้านตรงข้ามกับผู้ชายเหตุผลอีกประการหนึ่งคือ วายังเป็นการแสดงที่แปลกแตกต่างและโดดเด่นจากการแสดงอื่นๆ ทั้งหมดในเอเชียจึงน่าจะเชื่อได้ว่าศิลปะการแสดงวายังเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของอินโดนีเซียอย่างแท้จริง

คำนาม

คำนาม

คำนาม หมายถึง คำที่ใช้เรียกชื่อคน  สัตว์ พืช  สิ่งของ  สภาพ  ลักษณะ   แบ่งออกเป็นชนิดย่อยได้ ๕ ชนิด

๑. คำนามสามัญ (สามานยนาม)  เป็นคำที่ใช้เรียกชื่อทั่วไป   เช่น  คน  แมว   ปู  เสือ  ปลา  หอย  เป็ด  ไก่  นก  ฯลฯ

๒. คำชื่อเฉพาะ (วิสามานยนาม)  เป็นชื่อเฉพาะของคน  สัตว์  พืช  สิ่ง ของ  สถานที่   เช่น  พิษณุโลก  พรหมพิรามวิทยา  ไอ้ตูบ  เจ้าด่าง   พิชัย   นายสิทธิศักดิ์  เป็นต้น

๓. คำนามรวมหมู่ (สมุหนาม)  เป็นนามที่ใช้เรียกนามซึ่งอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นหมวดหมู่  เช่น  กอง  กลุ่ม  หมู่  ฝูง  โขลง  พวก  พรรค  วง  ฯลฯ

๔. คำนิยมธรรม ( อาการนาม)  คือคำนามที่ใช้ “การ” หรือ “ความ” นำหน้าคำกริยา และใช้ “ความ” นำหน้าคำวิเศษณ์  เช่น  การเดิน  การนอน  การวิ่ง  การเกิด  ความรัก  ความตาย   ความคิด  ความดี  ความรู้  ฯลฯ

๕. คำลักษณนาม  เป็นคำบอกลักษณะของนาม   แบ่งย่อยได้  ๖ ชนิด  ดังนี้

ต่อต้านการโกง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.)

คำขวัญชนะเลิศ : ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ

รองชนะเลิศอันดับ 1 : รักชาติ รักแผ่นดิน หยุดโกงกิน ก่อนสิ้นชาต

รองชนะเลิศอันดับ 2 : เชิดชูคนซื่อสัตย์ ร่วมกำจัดคนโกงกิน

รางวัลชมเชย : ทุจริตคอร์รัปชั่น คือมหันตภัยทำลายชาติ

: ชนในชาติทุจริต สังคมวิกฤติ เศรษฐกิจล่มจม

: รวมพลังปราบทุจริต ภารกิจไทยทั้งชาติ

: รักชาติรักศักดิ์ศรี หยุดเสียที่ คอร์รัปชั่น

ปราบคนทุจริต ผลิตคนซื่อสัตย์ ราษฎร์รุ่งเรือง

กวีซีไรท์

กวีซีไรต์เดือด!ร่ายกลอนอัดเสื้อแดง

“สัตว์นรก”

เมื่อสัตว์นรกปกครองผองมนุษย์
ไฟนรกก็ถูกจุดบนโลกหล้า
สันดานชั่วย่อมนำมาบัญชา…
ให้มนุษย์หวาดผวานรกภัย
แบ่งมนุษย์เป็นฝักฝ่ายให้แตกแยก
แล้วเทียมแอกหุ้มทองคล้องบ่าให้
มนุษย์ใจกระบือฮือชอบใจ
ยกย่องไว้เหนือเกล้าเผ่ากระบือ
เป็นกองหน้า กองกลาง กองหลังหนุน
มีกองทุน กองเงิน เพลินจับถือ
สั่งซ้ายหัน ขวาหัน พลันโหมฮือ
ไล่ขวิดตะพึดตะพือ…กระบือแดง
เมื่อมนุษย์ใจมนุษย์สุดเก็บกลั้น
ย่อมถึงวันประจัญสู้อยู่ทุกแห่ง
ไฟนรกที่ลุกโชนจะดับแรง
สัตว์นรก – กระบือแดง จะลงนรก.

การแกะตัวหนังตลุง

ประวัติความเป็นมาของหนังตะลุง[แก้]

นักวิชาการหลายท่านเชื่อว่า มหรสพการแสดงเงาจำพวกหนังตะลุงนี้ เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของมนุษยชาติ เคยปรากฏแพร่หลายมาทั้งในแถบประเทศยุโรป และเอเชีย โดยอ้างว่า มีหลักฐานปรากฏอยู่ว่า เมื่อครั้งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมีชัยชนะเหนืออียิปต์ ได้จัดให้มีการแสดงหนัง (หรือการละเล่นที่คล้ายกัน) เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะและประกาศเกียรติคุณของพระองค์ และเชื่อว่า มหรสพการแสดงเงานี้มีแพร่หลายในประเทศอียิปต์มาแต่ก่อนพุทธกาล ในประเทศอินเดีย พวกพราหมณ์แสดงหนังที่เรียกกันว่า ฉายานาฏกะ เรื่องมหากาพย์รามายณะ เพื่อบูชาเทพเจ้าและสดุดีวีรบุรุษ ส่วนในประเทศจีน มีการแสดงหนังสดุดีคุณธรรมความดีของสนมเอกแห่งจักรพรรดิ์ยวนตี่ (พ.ศ. 411 – 495) เมื่อพระนางวายชนม์

ในสมัยต่อมา การแสดงหนังได้แพร่หลายเข้าสู่ในเอเชียอาคเนย์ เขมร พม่า ชวา มาเลเซีย และประเทศไทย คาดกันว่า หนังใหญ่คงเกิดขึ้นก่อนหนังตะลุง และประเทศแถบนี้คงจะได้แบบมาจากอินเดีย เพราะยังมีอิทธิพลของพราหมณ์หลงเหลืออยู่มาก เรายังเคารพนับถือฤๅษี พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ยิ่งเรื่องรามเกียรติ์ ยิ่งถือว่าเป็นเรื่องขลังและศักดิ์สิทธิ์ หนังใหญ่จึงแสดงเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์ เริ่มแรกคงไม่มีจอ คนเชิดหนังใหญ่จึงแสดงท่าทางประกอบการเชิดไปด้วย

เชื่อกันว่าหนังใหญ่มีอยู่ก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพราะมีหลักฐานอ้างอิงว่า มีนักปราชญ์ผู้หนึ่งเป็นชาวเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้เชี่ยวชาญทางโหราศาสตร์และทางกวี สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงเรียกตัวเข้ากรุงศรีอยุธยา ต่อมาได้เป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระมหาราชครูหรือพระโหราธิบดี และมีรับสั่งให้พระมหาราชครูฟื้นฟูการเล่นหนัง (หนังใหญ่) อันเป็นของเก่าแก่ขึ้นใหม่ ดังปรากฏในสมุทรโฆษคำฉันท์ว่า

ไอโฟน 5 เอส

วางจำหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการแล้วครับ กับ iPhone 5S (ไอโฟน 5S) ไอโฟนระดับไฮเอนด์ประจำปี 2013 ที่ตัวอักษร S แทนการเปลี่ยนแปลงแบบ minor change เท่านั้น โดย iPhone 5S ยังคงมีดีไซน์คล้าย iPhone 5 ครับ ต่างกันแค่ 2 จุดก็คือ ปุ่ม Home แบบใหม่ และไฟแฟลชแบบใหม่ ส่วนซีพียูนั้น อัพเกรดให้แรงขึ้นแบบ 64-bit เลยทีเดียว

รายละเอียดการวางจำหน่าย iPhone 5S ในไทย

สำหรับการวางจำหน่าย iPhone 5S ในไทย ตอนนี้ สามารถหาซื้อได้จาก 3 โอเปอร์เรเตอร์หลัก ไม่ว่าจะเป็น Dtac, AIS และ TrueMove H รวมไปถึง ตัวแทนจำหน่ายอย่าง iStudio และการวางจำหน่ายออนไลน์ ผ่านทาง Apple Online Store ครับ ซึ่งรายละเอียดการซื้อ iPhone 5S เป็นดังนี้

iPhone 5S by TrueMove H

• iPhone 5C จะมีสินค้าจำหน่ายที่ ทรูช็อป ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ซึ่งอาจจะส่งสินค้าถึงทรูช็อป ล่าช้าเล็กน้อย
• iPhone 5S ท่านที่ลงทะเบียนมาแล้ว สามารถรับเครื่องได้ในงานเปิดตัว ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2556 ส่วนท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับเครื่องในงานเปิดตัว จะมีการจัดจำหน่ายที่ทรูช็อป ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

** รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

อบรมเวิร์ดเพรส

 

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเวิร์ดเพรสDSC09848